Top
 

TURSKA je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija, locirana u Maloj Aziji. Obalu zemlje sa tri strane zapljuskuju tri različita mora. Planine, reke, jezera i vodopadi su samo neke od odličja ove evropske zemlje. Turska je, pre svega, muzej na otvorenom, gde su se mešale religije i civilizacije i tako ostavile traga u vidu brojnih kulturno-istorijskih spomenika. 

Istanbul (Konstantinopolj, Carigrad) je najveći i najvažniji grad u Turskoj. Nalazi se na obalama Bosforskog moreuza i Mramornog mora. Položaj Istanbula na dva kontinenta, na kontaktu između Evrope i Azije, uslovio je vekovno mešanje različitih kultura. Evropski deo grada je podeljen na stari i novi deo koje razdvaja istorijski zaliv Zlatni rog, a povezuje Galata most. Središte grada čini veliki trg Taksim. Za turiste je svakako najzanimljivije staro jezgro grada gde su Aja Sofija, Plava i Sulejmanova džamija, Topkapi i Dolmabahče palata, stari bazari…

Uslovi za ulazak Covid 19

Cenovnik:

Istanbul avio 1

Istanbul avio 2

Istanbul bus

Ankara i Kapadokija Fantast

Ankara Fantast