Brošure/cenovnici
Bansko:
Bansko  je grad u Republici Bugarskoj, u jugozapadnom delu zemlje, sedište istoimene opštine Bansko u okviru Blagoevgradske oblasti.Bansko je poznato kao važno odredište zimskog turizma u Bugarskoj. Razvoju turizma doprinelo je i staro očuvano jezgro Banskog u duhu balkanske narodne arhitekture.
Položaj: Bansko se nalazi u jugozapadnom delu Bugarske. Od prestonice Sofije grad je udaljen 160 km južno, a od oblasnog središta, Blagoevgrada grad je udaljen 40 km jugoistočno.Reljef: Oblast Banskog se nalazi u oblasti u visokog Pirina, u omanjoj kotlini u gornjem toku reke Meste. Sam grad je na preko 900 metara nadmorske visine.Klima: Zbog znatne nadmorske visine klima u Banskom je oštriji oblik Kontinentalne klime sa planinskim uticajima.Vode: Pored Banskog protiče reka Mesta gornjim delom svog toka. Okolina grada je bogata malim vodotocima.
  • Bansko - hotel Lion