Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina (skraćeno BiH) država je u jugoistočnoj Evropi, na Balkanskom poluostrvu. BiH je pretežno planinska zemlja. Zauzima površinu od 51.209,2 km². Na severu, zapadu i jugu se graniči sa Hrvatskom, na jugoistoku sa Crnom Gorom, i Srbijom na istoku, dok kod Neuma s dužinom obale od 21,2 km[2] izlazi na Jadransko more. Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo. Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, dok Brčko Distrikt ima poseban status. U BiH žive tri naroda: Bošnjaci, Srbi i Hrvati, koji su konstitutivni na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Uz konstitutivne narode Bosna i Hercegovina je zemlja i brojnih nacionalnih manjina poput Ukrajinaca, Roma, Jevreja i drugih manje brojnih zajednica. Prema proceni Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine od 30. juna 2010. godine broj stanovnika je 3.843.126.
  • Jahorina