Malta
Republika Malta (obično kraće Malta) je mala i gusto naseljena ostrvska zemlja koju sačinjava arhipelag u sred Sredozemnog mora. Mada Malta geofizički čini deoseverne Afrike — leži na afričkoj kontinentalnoj ploči, pravo na jug od Sicilije, istočno od Tunisa i severno od Libije — ova zemlja se geopolitički nalazi u Južnoj Evropi. Republika na istoimenom ostrvu, u Sredozemnom moru. Zauzima važan geografski položaj na važnom putu ka središnjem delu Sicilije i 200 nautičkih milja od severnoafričke obale. Njena najsevernija tačka nalazi se na 36º 05' severne geografske širine, najjužnija na 34º 48' severne geografske širine, najzapadnija na 14º 11' istočne geografske dužine, najistočnija na 14º 35' istočne geografske dužine. Malteški jezik je jedini semitski jezik iz afro-azijske porodice jezika koji se govori u državi koja geopolitički pripada Evropi.
  • Sliema - St. Julians - Qawra