Hrvatska
Hrvatska, zvanično Republika Hrvatska je srednjoevropska, mediteranska i balkanska država, smeštena na prelazu iz Srednje u Jugoistočnu Evropu. Hrvatska zauzima površinu od 56.542km² i u njoj živi oko 4,5 miliona stanovnika. Na severu se graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom, a na zapadu sa Italijom i izlazi na Jadransko more. Obala Hrvatske zauzima veći deo istočne obale Jadranskog mora. Tokom hrvatske istorije najznačajniji kulturalni uticaji su dolazili iz srednjoevropskog i sredozemnog kulturnog kruga.Teritorija Republike Hrvatske je podeljena na 20 županija i Grad Zagreb. Glavni grad Hrvatske je Zagreb. Sa oko 780 hiljada stanovnika, on je administrativno, ekonomsko i kulturno središte Hrvatske.Hrvatska kao nezavisna država postoji od raspada SFRJ, a u Organizaciju ujedinjenih nacija je primljena 1992. godine. Članica je Svetske trgovinske organizacije, Cefte i NATO-a.Republika Hrvatska je postala zvaničan kandidat za članstvo u Evropskoj uniji 2004. godine a postaće punopravna članica u 1 jula 2013. godine.
  • Poreč

  • Ostrvo Hvar

  • Makarska

  • Crikvenica