Kulturna ruta: Socializam (ATRIJUM):
U projekat ATRIJUM uključeno je 11 zemalja iz Evrope, a nosilac projekta je Italija. Sve zemlje koje su uključene u projekat sadrže primere velike graditeljske baštine, koje su nastale u razdoblju političkih režima koji su bili u različitim vremenima. Cilj je definisati i promovisati kulturnu rutu na arhitekturi totalitarnih režima. Cilj projekta je i da se prikaže drugo lice Subotice i da se kulturna baština grada ne vezuje samo za objekte secesije. U Evropskoj uniji ima 29 kulturnih ruta, ali ni jedana se ne odnosi na arhitekturu, kažu organizatori. Krajnji cilj projekta je stvaranje transnacionalne kulturne rute, jugoisočne Evrope, da bi joj se priznao status "Evropski put kulture". Agencija "SAM" je deo ovog velikog projekta.  

PROGRAM:
Obilazak grada sa specijalizovanim turističkim vodičem. Ulazak u višenamensku zgradu Otvorenog Univerziteta.  

Cena za grupu do 20 osoba: 2.000,00 dinara
Cena za grupu preko 20 osoba: 100,00 dinara po osobi