Kulturna ruta: Secesija:
Secesija u Subotici
Na prekretnici 19. i 20. veka uzavrela dešavanja u Evropi na poljima umetnosti, nauke i života stigla su preko Budimpešte i do Subotice – koje su se tada nalazile u istoj državi. To je bio period mira i ekonomskog napretka kada je Subotica bila u punom graditeljskom zamahu. Avangardni mađarski umetnici, po ugledu na svoje evropske kolege, smatrali su da industrijski razvoj vodi uništenju svega lepog te da umetnost treba uvesti u svakodnevni život oslanjajući se na narodno graditeljstvo i tradiciju primenom lokalnih materijala. Tragajući za nacionalnim osobnostimama, izučavajući narodno stvaralaštvo i narodno graditeljstvo, mađarska varijanta secesije je stvorila karakterističan i prepoznatljiv arhitektonski jezik.  

PROGRAM: Obilazak grada sa specijalizovanim turističkim vodičem, ulazak u Gradsku Kuću, ulazak u Sinagogu, obilazak Palate Ferenca Rajhla, obilazak Palate Demeter, obilazak Štedionice i pogled na kafanu Papilon.  

Cena za grupu do 20 osoba: 2.000,00 dinara + 180,00 dinara po osobi
Cena za grupu preko 20 osoba: 280,00 dinara po osobi